menu sluiten
hero image

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Innovatieprijs Regio Foodvalley 
Op deze wedstrijd is een wedstrijdreglement van toepassing. Dit reglement vindt u hieronder. Door deel te nemen en/of door inzending van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het wedstrijdreglement.
 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor ondernemingen met duurzame technologische innovaties actief in de maakindustrie, energie- en milieutechnologie, agrifoodindustrie gevestigd in de Regio Foodvalley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen)
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van deelname. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Innovatieprijs Regio Foodvalley.
 3. De prijs, die een deelnemer kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit de Innovatieprijs Regio Foodvalley Award, een promofilm van de innovatie en de nodige PR.
 4. De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats via inzending van het inschrijfformulier via de website. De inschrijving start op 1 juni 2022 en sluit op 1 september 2022. Inschrijvingen en inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen, zullen niet in de jurering worden meegenomen. Het tijdstip van ontvangst door de organisatie is beslissend. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de (digitale) verzending van de inschrijving door een deelnemer. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving op het door hem of haar aangegeven e-mailadres.
 5. De inschrijving en de inzendingen dienen te voldoen aan de op het inschrijvingsformulier gestelde eisen. Onvolledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen en dingen niet mee naar een prijs.
 6. Per deelnemer kan slechts eenmaal worden ingeschreven.
 7. De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben. Het kan hierbij gaan om producten, systemen, applicaties en/of productieprocessen die nieuw zijn voor de organisatie of nieuw zijn voor de maatschappij en klaar voor implementatie, toepassing en/of vermarkting.
 8. De deelnemer garandeert dat zijn of haar innovatie het resultaat is van eigen werk (al dan niet intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de deelnemer). Indien derden aanspraak kunnen maken op enig intellectueel eigendomsrecht op de innovatie, garandeert de deelnemer dat hij of zij (schriftelijke) toestemming heeft verkregen van de daadwerkelijk rechthebbende(n) om de innovatie te exploiteren en deel te nemen aan de Innovatieprijs Regio Foodvalley.
 9. De jury beoordeelt de inzending op:
  • Het innovatieve karakter van de inschrijving 
  • (Keten)samenwerking met andere bedrijven/kennisinstellingen 
  • Mate van duurzaamheid (CO2 reductie / hergebruik reststromen) en de impact op onze circulaire economie 
  • Beschikbaarheid prototype of mogelijkheid van demonstratie
Tijdens deze beoordelingsronde kan de beoordelingscommissie onder meer verdere gegevens opvragen met betrekking tot de deelnemer en zijn innovatie. De deelnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen. Op basis van de inzending, de door de deelnemer ingezonden extra gegevens draagt de jury maximaal vijf genomineerden­­ voor.
 1. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een innovatie blijft bij de deelnemer.
 2. De winnende deelnemer en de genomineerden gaan ermee akkoord dat het komende jaar hun naam als voorbeeld van innovatie in de regio wordt gebruikt. Daar waar mogelijk zal de organisatie het podium krijgen om de innovatie(s) te promoten.
 3. Ingediende innovaties worden gepubliceerd (projectnaam en onderneming) op de website van Innovatieprijs Regio Foodvalley.
 4. Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid hun innovatie te tonen op de locatie waar de uitreiking plaatsvindt.
 5. Tot slot:
  • Over de procedure, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd
  • Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels
  • In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie

Sponsors

Logo FOV Logo Rabobank Logo Regio Foodvalley Logo Livinglab

Partners

Logo RCT

 

Logo PDR

 

Logo InnoConnect

 

Logo CHE

 

Logo VeluweVallei

Communicatie partner

Logo Van Munster Media